غربالگری

غربالگری شامل تست کامل فشارخون، نسبت قد به وزن

و محاسبه فاکتورهای خطر چاقی یا لاغری، تراکم

استخوان، تستهای خونی قند و چربی و الکترولیت ها و

کارکد کبد و کلیه و تیروئید، تست پروستات برای آقایان

و معاینه پستان و تست پاپ اسمیر برای بانوان است.

تعیین نوبت حضوری کلینیک آفرنگ